ESTCOURT, Thomas (1748-1818), of Estcourt House, nr. Tetbury, Glos.